Last Update:4/28/2021

Board of Directors

As of April 26, 2021

Chairman of the Board of Directors

Akihito Yokoyama

President

Akihito Yokoyama

President-elect

Kazuhisa Takahashi

Board of Directors

Kazuhisa Asai
Hirofumi Chiba
Jiro Fujita
Koichi Fukunaga
Akihiko Genma
Yasuhiro Gon
Koichi Hagiwara
Masayuki Hanaoka
Naozumi Hashimoto
Noboru Hattori
Toyohiro Hirai
Tomoaki Hoshino
Kazuyoshi Imaizumi
Hiromasa Inoue
Tamotsu Ishizuka
Takashi Iwanaga
Takeshi Kaneko
Toshiaki Kikuchi
Satoshi Konno
Nobuaki Miyahara
Yasunari Miyazaki
Hiroshi Mukae
Shigeo Muro
Takahide Nagase
Akio Niimi
Yoshihiro Nishimura
Yasuhiko Nishioka
Takuro Sakagami
Seiichiro Sakao
Takafumi Suda
Hisatoshi Sugiura
Etsuko Tagaya
Kazuhisa Takahashi
Sadatomo Tasaka
Akihito Yokoyama

Organizational Chart

 

 

To Top