Board of Directors

Board of Directors

As of May 1, 2023

Chairman of the Board of Directors
Term: April 21, 2022 - April 4, 2024
Toyohiro Hirai
Professor, Graduate School of Medicine, Kyoto University
Vice-Chairman of the Board of Directors
Term: April 21, 2022 - April 4, 2024
Kazuhisa Takahashi
Professor, Juntendo University Graduate School of Medicine
President
Term: May 1, 2023 - April 7, 2024
Takeshi Kaneko
Professor, Yokohama City University
President-elect Hiromasa Inoue
Board of Directors Kazuhisa Asai
Hirofumi Chiba
Koichi Fukunaga
Yasuhiro Gon
Masayuki Hanaoka
Naozumi Hashimoto
Noboru Hattori
Toyohiro Hirai
Takeshi Hisada
Tomoaki Hoshino
Hiromasa Inoue
Tamotsu Ishizuka
Takashi Iwanaga
Takeshi Kaneko
Toshiaki Kikuchi
Tetsu Kobayashi
Satoshi Konno
Yasunari Miyazaki
Hiroshi Mukae
Shigeo Muro
Makoto Nagata
Akio Niimi
Yoshihiro Nishimura
Yasuhiko Nishioka
Isamu Okamoto
Takuro Sakagami
Masahiro Seike
Takafumi Suda
Hisatoshi Sugiura
Takuji Suzuki
Etsuko Tagaya
Kazuhisa Takahashi
Sadatomo Tasaka
Nobuyuki Yamamoto
Akihito Yokoyama

Organizational Chart

organizational_chart_2023Sep.jpg

ページの先頭へ

ページの先頭へ